Bestelformulier
van
het Hinsz orgel van de Petruskerk in Leens


Opmerking:
Zodra wij uw betaling binnen hebben, krijgt u van ons een e-mail met daarin alle benodigde gegevens om het sampleset op uw orgel te kunnen installeren.
Mocht u problemen ondervinden met het betaalproces, of met het installeren van het sampleset, neemt u dan contact met ons op via het "contactformulier", we proberen u z.s.m. te helpen.

Leveringsvoorwaarden:

Sygsoft Holland heeft als doelstelling bekendheid te geven aan de grote cultuur-historische rijkdom van kerkorgels en andere toets-instrumenten die Nederland bezit en de geluidskarakteristieken van deze voor de toekomst te bewaren.
Met dit doel voor ogen neemt Sygsoft Holland de klanken van een instrument op en stelt hiervan een z.g. sampleset samen. Deze wordt via internet op de website www.hauptwerk.nl ter verkoop aangeboden.

Deze sample-set is het intellectuele eigendom van en opgenomen en ontwikkeld door Sygsoft Holland, C.C.A. Boogaard (licentiegever).
Onderwerp van de overeenkomst is de sample-set.
De licentiegever verleent u (licentienemer) het gebruik van de sample-set onder de volgende voorwaarden:

1.
De licentiegever gunt de licentienemer het gebruik van de sample-set voor onbepaalde tijd.

2.
De licentienemer is niet gerechtigd:
a. De sample-set te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verhuren, te re-sampelen, te verhandelen, door te verkopen of verder te ontwikkelen voor enige andere vorm van distributie.
b. De codes of sleutels die de sample-set beveiligen en identificeren te verwijderen of te wijzigen.
c. De sample-set over te dragen of sub-licenties met derden aan te gaan.
d. De sample-set geheel of gedeeltelijk in een andere database te integreren.
e. De sample-set zonder speciale permissie te gebruiken voor publieke presentatie en geluidsweergave.

De licentiegever behoudt zich alle rechten m.b.t. de sample-set voor.

3.
De licentienemer bezit de basiskennis m.b.t. de werking van de sampleset, de computer en andere zaken die nodig zijn om e.e.a. correct te laten werken.

4.
De licentienemer betaalt aan de licentiegever een eenmalig en niet terugvorderbaar bedrag overeenkomstig de bij bestelling geldige prijs. Het toesturen van de sample-set volgt zo mogelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

5.
De rechtsbetrekkingen tussen de licentiegever en nemer zijn op het Nederlandse recht gebaseerd.

6.
Privacy bescherming van de licentienemer:
De gegevens van de licentienemer zoals naam, adres, woonplaats en emailadres zullen nooit aan derden doorgegeven worden zonder nadrukkelijke toestemming van de licentienemer.

Akkoord